Friday, April 22, 2011

uSraH eDiSi 21/April/2011Amir: Al-Akh Mohd Amir Alias (naqhib)
Tajuk:Kegemilangan Islam
Usrah pada malam ini dikepalai oleh Saudara Amir Alias,naqhib BADAR SMSAH 2011 . Para pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan mengikut rumah masing-masing . Setiap kumpulan diberi tajuk masing-masing.Tajuk-tajuknya ialah;
  • Rumah Pendeta    - Latar belakang Freemason
  • Rumah Andeka    - Kebaikan mengenali Freemason 
  • Rumah Sateria     - Faktor kegemilangan Islam
  • Rumah Juara        - Faktor kejatuhan kegemilangan Islam
  • Rumah Wira         - Sifat-sifat para sahabat
  • Rumah Cendekia  - Kebaikan mencontohi sifat-sifat para sahabat
Para pelajar diminta untuk membincangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan.Para pelajar diminta untuk menghuraikan tajuk yang diberikan selama sekurang-kurangnya 5 minit. Kriteria-kriteria berdasarkan isi yang bernas dan tutur kata yang lancar.


para ahli usrah dipecah mengikut rumah
amir pada malam ini

1 comment: